Dấu ấn ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế

- 09:47 | 07/02/2019

Góp phần thực hiện mục tiêu Chính phủ điện tử, năm 2019 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong từng khâu, từng bước sẽ được ngành Thuế thực hiện quyết liệt.

“Phủ sóng” kê khai thuế điện tử

Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, năm 2018, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; hoàn thuế điện tử.

dau an ung dung cong nghe thong tin nganh thue
Tổng cục Thuế đang đề xuất, trình Bộ Tài chính danh mục 140 thủ tục hành chính sẽ điện tử hóa từ mức 1,2 lên mức 3,4 trong năm 2019 - 2020. Ảnh: T.L

Nhờ đó, năm qua, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến 31/12/2018, đã có 685.578 doanh nghiệp tham gia, sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt tỷ lệ hơn 98% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 56,5 triệu hồ sơ. Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 672.609 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ hơn 96% trên tổng số DN đang hoạt động với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước đạt trên 557.697 tỷ đồng/2.940.678 giao dịch nộp thuế điện tử.

Đáng chú ý, đến nay, Tổng cục Thuế cũng đã hoàn thành kết nối với 50 ngân hàng thương mại. Hiện 63 cục thuế đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử.

Cũng theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cùng với việc triển khai khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai ứng dụng hoàn thuế điện tử tại 63 tỉnh, thành phố; xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có xác thực; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, đã triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử và dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã triển khai khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê nhà tại 32 cục thuế. Đã có hơn 44.000 tài khoản đăng ký, với hơn 137.500 tờ khai đã gửi. Riêng đối với dịch vụ nộp lệ phí trước bạ điện tử, hiện cơ quan thuế đã hoàn thiện kết nối với cơ quan công an và sẵn sàng cho việc triển khai.

Năm 2018, ngành Thuế đã cung cấp trực tuyến cấp độ 3 trở lên đối với 125 thủ tục hành chính và 3 dịch vụ công gồm: Hệ thống Thuế điện tử; Hệ thống cấp mã chống giả hóa đơn; Hệ thống trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên môi trường (hệ thống liên thông cửa điện tử) Đồng thời duy trì hệ thống khai thuế qua mạng cho hơn 99,93% số doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ nộp thuế qua mạng cho hơn 98,19% số doang nghiệp; thực hiện hoàn thuế điện tử cho hơn 91,8% số hồ sơ hoàn thuế. Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống hóa đơn điện tử có mã xác thực đối với 254 doanh nghiệp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với hơn 7,4 triệu hóa đơn.

Năm 2018, ngành Thuế đã giải quyết hoàn thuế theo pháp luật thuế Giá trị gia tăng thông qua 20.220 quyết định hoàn với tổng số tiền thuế được hoàn là 112.373 tỷ đồng, trong đó hoàn điện tử đạt tỷ lệ 91,8% về số hồ sơ và 90% về số tiền thuế Giá trị gia tăng đã giải quyết hoàn đối với trường hợp xuất khẩu và dự án đầu tư.

Tiếp tục đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính

Theo Tổng cục Thuế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của toàn ngành Thuế là đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu của Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.

“Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế bắt đầu từ khâu quản lý đăng ký thuế, kê khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tiếp tục triển khai rộng rãi công tác khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên cả nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro, thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý thu hồi nợ thuế và cưỡng chế thu nợ thuế”, ông Bùi Văn Nam khẳng định.

Bên cạnh đó, để tiếp tục đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, năm 2019, Tổng cục Thuế đã triển khai thực thi phương án đơn đơn giản hóa 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; triển khai rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Hiện, Tổng cục Thuế đang đề xuất, trình Bộ Tài chính danh mục 140 thủ tục hành chính sẽ điện tử hóa từ mức 1,2 lên mức 3, 4 trong giai đoạn 2019 - 2020. Đồng thời, Tổng cục Thuế đang triển khai, thực hiện phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Thùy Linh