Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc là cội nguồn sức mạnh tinh thần, là giá đỡ cho sự thịnh vượng kinh tế

- 18:16 | 05/02/2019

Năm 2019 kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, từ 3,7% trở lên, nhờ động lực từ các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Ấn Độ và ASEAN tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế thế giới trong năm 2019. Tăng trưởng thương mại dù có phần chậm lại nhưng vẫn tiếp tục là động lực của tăng trưởng kinh tế thế giới. Nếu như đầu tư sẽ chảy từ nơi có năng suất vốn thấp đến nơi có năng suất vốn cao thì thương mại sẽ chảy từ nơi có năng suất cao sang nơi có năng suất thấp. Thuế có thể tạm thời làm biến dạng các dòng chảy thương mại nhưng dòng chảy chính vẫn được quyết định bởi chênh lệch năng suất.

gia tri van hoa ban sac dan toc la coi nguon suc manh tinh than la gia do cho su thinh vuong kinh te

Cũng với ý nghĩa đó, các doanh nghiệp nếu không nhìn thấy và phát huy được lợi thế so sánh của mình sẽ rất khó cạnh tranh và thành công. Trong xu hướng dịch chuyển dòng chảy thương mại toàn cầu, mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp không nhất thiết phải mạnh tuyệt đối mới có thể chiến thắng mà chỉ cần biết phát huy lợi thế cạnh tranh tương đối của mình, phát huy sức mạnh riêng có, tạo nên những giá trị khác biệt thì hoàn toàn có thể chiến thắng.

Mặc dù cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền kinh tế số hay các tiến bộ công nghệ được xem là dòng chính quyết định các xu hướng phát triển của nhân loại trong thế kỷ này, nhưng những giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc vẫn sẽ trường tồn, là thứ làm nên sự khác biệt, là cội nguồn sức mạnh tinh thần, là giá đỡ cho sự thịnh vượng kinh tế, là bệ phóng cho những tiến bộ của chúng ta.

(Trích bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ năm 2018 - VBF)

PV