Hải quan Thanh Hóa đối thoại với doanh nghiệp gia công, SXXK

- 09:20 | 15/09/2018

(HQ Online)- Ngày 14/9/2018, Cục Hải quan Thanh Hóa tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan– Doanh nghiệp và triển khai các văn bản mới cho gần 50 DN trên địa bàn tỉnh.

hai quan thanh hoa doi thoai voi doanh nghiep gia cong sxxk

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Thanh Hóa. Ảnh: Hồng Nụ

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa Vũ Văn Khánh đã nhấn mạnh sự cần thiết của các hội nghị đối thoại Hải quan-DN. Thông qua đó, Hải quan và DN sẽ cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình làm thủ tục để DN được tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đây cũng là cơ hội để các DN cùng tìm hiểu về những điểm khác và mới để làm đúng và phối hợp tốt hơn với cơ quan Hải quan.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan đã giới thiệu những điểm mới, nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công, DNCX trong Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC. 

Chẳng hạn, về trách nhiệm DN trước khi thực hiện gia công phải lưu giữ hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công, định mức sử dụng nguyên liệu, vật tư cho từng mã sản phẩm, sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu (nếu có) tại tổ chức, cá nhân và xuất trình khi cơ quan Hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của DN cuối năm tài chính khi thực hiện gia công, sản xuất XK là báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, hàng hóa xuất khẩu; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu, số liệu báo cáo quyết toán và tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cũng lưu ý các DN khi thực hiện quy định về định mức hàng gia công, sản xuất XK như: Thời điểm gửi thông tin định mức thực tế là khi nộp báo cáo quyết toán, trước khi chia tách, sáp nhập, giải thể, chuyển địa điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu. 

Định mức thực tế được sử dụng để xác định số thuế được miễn hoặc phải nộp trong các trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa, chuyển mục đích sử dụng hoặc khi kiểm tra, thanh tra tại trụ sở tổ chức, cá nhân 

Mỗi một thời điểm nhất định, sẽ có một định mức thực tế cho một đơn vị sản phẩm. Các định mức này có thể không giống nhau. 

Khai báo mã nguyên liệu, mã sản phẩm trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan đã giải đáp trực tiếp các vướng mắc của DN thường gặp phải trong quá trình làm thủ tục, báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất XK như cách xác định giá trị định mức, cách tính định mức một sản phẩm cụ thể theo quy định mới; Cách khai báo mã nguyên phụ liệu; Lập báo cáo quyết toán khi năm tài chính kết thúc đối với hàng gia công sản xuất XK khi sản phẩm vẫn đang còn; Khác nhau trong mẫu bảng biểu quyết toán của Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38…

Phong Nhân (Cục Hải quan Thanh Hóa)