Hàng tạm nhập tái xuất thay đổi mục đích sử dụng vẫn thuộc đối tượng kiểm tra thực tế

- 10:50 | 13/02/2019

(HQ Online) - Trước đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) về việc miễn kiểm tra thực tế thiết bị viễn thông tạm nhập tái xuất để thử nghiệm nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan cho biết đề xuất của Tập đoàn không thuộc trường hợp miễn kiểm tra thực tế.

bac de nghi cua viettel lien quan den kiem tra thuc te hang hoa
CBCC Chi cục Hải quan cửa khẩtu cảng Đà Nẵng kiểm tra thực tế hàng hóa. Ảnh: N.Linh

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp máy móc, thiết bị tạm nhập tái xuất để thử nghiệm nhưng sau khi kết thúc thời gian thử nghiệm theo hợp đồng, Tập đoàn có nhu cầu mua lại thiết bị đã tạm nhập để sử dụng thì thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP; Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

bac de nghi cua viettel lien quan den kiem tra thuc te hang hoa Viettel gia nhập 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Thế giới vừa diễn ra tại Thụy Sỹ, Brand Finance – nhà tư vấn định giá thương hiệu hàng ...

Theo đó, chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa XK, NK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK, NK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Về kiểm tra thực tế thiết bị tạm nhập thay đổi mục đích sử dụng, căn cứ quy định tại Điều 33 Luật Hải quan, Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, hàng hóa tạm nhập khai thay đổi mục đích sử dụng của Tập đoàn không thuộc trường hợp miễn kiểm tra thực tế.

Việc kiểm tra thực tết hàng hóa khi khai thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Khoản 7 Điều 33 Luật Hải quan; Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, theo đó trường hợp tờ khai hải quan được hệ thống phân luồng Đỏ thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa được công chức thực hiện trực tiếp hoặc bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác.

Cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ hải quan khai báo hàng hóa NK, hồ sơ hải quan tạm nhập, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa tại tờ khai tạm nhập (trong trường hợp khi tạm nhập đã thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa), biên bản nghiệm thu lắp đặt, văn bản đề nghị cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật của DN để làm cơ sở thông quan, thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định.

N.Linh