Khảo sát doanh nghiệp năm 2018 tiếp tục mục tiêu đổi mới

- 10:01 | 25/12/2018

(HQ Online)- Năm 2018, hoạt động khảo sát mức độ hài lòng của DN đối với thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động XNK là kết quả phối hợp giữa Tổng cục Hải quan với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Xung quanh kết quả cuộc khảo sát năm nay, phóng viên Báo Hải quan đã phỏng vấn ông Kim Long Biên (ảnh), Vụ trưởng-Phó trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan).

khao sat doanh nghiep nam 2018 tiep tuc muc tieu doi moi

Xin ông cho biết, cuộc khảo sát doanh nghiệp năm 2018 có ý nghĩa thế nào trong bối cảnh ngành Hải quan đẩy mạnh các hoạt động cải cách, hiện đại hóa?

Cuộc khảo sát mức độ hài lòng của DN đối với thủ tục hành chính trong hoạt động XNK được thực hiện trong bối cảnh ngành Hải quan đã và đang thực hiện nhiều biện pháp cải cách hoạt động ngành theo phương châm “Chuyên nghiệp-Minh bạch-Hiệu quả” và đã được thực hiện trong các năm 2012, 2013, 2015, 2018. Đây là kết quả hợp tác giữa Tổng cục Hải quan, VCCI, USAID.

Thông qua khảo sát, ngành Hải quan sẽ thu thập được các ý kiến đánh giá khách quan của cộng đồng DN về tình hình thực hiện thủ tục hải quan các cấp, xác định các ưu thế cũng như tồn tại để tiếp tục tìm ra giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của DN hoạt động XNK. Đối tượng khảo sát năm 2018 là các DN đã thực hiện thủ tục hải quan trong năm 2017 và nửa đầu năm 2018 với tổng số DN tham gia khảo sát được lựa chọn là gần 11.000 DN. Đến nay, cuộc khảo sát DN đã thu được kết quả, rất nhiều DN đã tích cực đóng góp ý kiến vào phiếu khảo sát.

Cụ thể cuộc khảo sát năm nay đã khai thác ý kiến doanh nghiệp về những khía cạnh nào, thưa ông?

Cuộc khảo sát DN năm 2018 nhằm nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục XNK tại Việt Nam, từ đó kiến nghị tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi, góp phần tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng DN. Tình hình thực hiện thủ tục hành chính hải quan sẽ được phản ánh qua góc nhìn của cộng đồng DN, làm cơ sở cho Tổng cục Hải quan xác định các biện pháp phù hợp để thúc đẩy cải cách trong thời gian tới; đánh giá thực trạng thực hiện thủ tục hành chính XNK trong một số lĩnh vực quan trọng như: Kiểm tra chuyên ngành, một cửa quốc gia; thu thập đánh giá của DN về chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cục hải quan địa phương trên một số lĩnh vực chính, cung cấp công cụ giám sát cho Tổng cục Hải quan trong việc nâng cao chất lượng, hiểu quả công việc triển khai tại các cục hải quan địa phương. So với nội dung khảo sát các năm trước, năm 2018, Tổng cục Hải quan đã khảo sát thêm các nội dung về “thủ tục giám sát hàng hóa”, “thực hiện thủ tục kiểm tra, xác định mã số và trị giá hải quan”, “quản lý chuyên ngành”, “Cơ chế một cửa quốc gia”.

Xin ông cho biết sơ lược về kết quả cuộc khảo sát DN năm nay?

Để thu thập được thông tin sát thực nhất về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trong hoạt động XNK, khảo sát tập trung vào nhóm những DN từng thực thiện thủ tục XNK kể từ ngày 1/1/2017 đến thời điểm giữa năm 2018. Các DN được lựa chọn đảm bảo tính đại diện đối với mỗi địa bàn tiến hành lựa chọn khảo sát. Đến thời điểm hiện tại, cuộc khảo sát DN đã cơ bản hoàn thành. Cuộc khảo sát đã bao quát các DN thuộc tất cả các khu vực kinh tế của Việt Nam, theo đó các DN thuộc khu vực tư nhân trong nước chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các DN phản hồi; tiếp đến là khu vực FDI, sau đó là nhóm DN nhà nước. Phần lớn các DN tham gia khảo sát đã có nhiều năm kinh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, các DN có 5 năm kinh nghiệm trở lên chiếm đa số, tiếp đó là các DN đã làm thủ tục hải quan từ 1 đến 5 năm, các DN mới bắt đầu tham gia thực hiện thủ tục hải quan chiếm một tỉ lệ nhỏ. Dự kiến đầu tháng 1/2019, kết quả cuộc khảo sát sẽ được công bố rộng rãi để cộng đồng DN nắm bắt. 

Xin cảm ơn ông!

Ngọc Linh (thực hiện)