Kỳ vọng sự minh bạch

- 12:17 | 13/12/2018

(HQ Online)- Hiện nay, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhỏ so với kênh tín dụng ngân hàng và so với quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp của các nước trong khu vực. Để hỗ trợ DN, cơ quan quản lý đang tính đến nhiều giải pháp thúc đẩy thị trường này. Song, vấn đề xếp hạng tín nhiệm đang là câu chuyện cần xem xét.

Xếp hạng tín nhiệm là hoạt động thu thập thông tin, phân tích, đưa ra nhận định, xếp hạng về khả năng tài chính, khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp, tổ chức và khả năng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của công cụ nợ được xếp hạng. Xếp hạng tín nhiệm có vai trò tương đối lớn đối với sự phát triển của thị trường trái phiếu. Kết quả xếp hạng tín nhiệm giúp doanh nghiệp phát hành quảng bá uy tín, thương hiệu, năng lực tài chính, đồng thời giúp nhà đầu tư có công cụ đánh giá rủi ro tín nhiệm của doanh nghiệp để định hướng đầu tư. Đối với cơ quan quản lý, xếp hạng tín nhiệm góp phần tạo nên một thị trường công khai, minh bạch về thông tin.

Về khung khổ pháp lý, hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 507/QĐ-TTg về quy hoạch dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam.

Trên thực tế, chúng ta cũng đã có 1 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, có 3 doanh nghiệp nước ngoài đang nghiên cứu thị trường Việt Nam và thể hiện sự quan tâm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm phụ thuộc cả vào yếu tố cung và cầu của thị trường. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm phải đáp ứng được chất lượng cung cấp dịch vụ, phải có kinh nghiệm và uy tín; đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu, phải có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu, thời gian tới dự kiến sẽ yêu cầu trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng thực hiện xếp hạng tín nhiệm khi điều kiện thị trường cho phép. Được biết, nội dung này đang được nghiên cứu để quy định cùng với việc dự thảo Luật Chứng khoán với kỳ vọng khuyến khích các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm để tăng cường công khai, minh bạch về thông tin.

Đông Mai