Lợi ích cộng hưởng

- 20:01 | 24/02/2019

Để thực hiện Chiến lược phát triển của Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 hình thành kho bạc điện tử, kho bạc “3 không” (không tiền mặt, không hồ sơ chứng từ giấy, không khách hàng giao dịch), thời gian qua, toàn hệ thống KBNN đã mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên trên cả nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện giao dịch nộp tiền khoảng 5 phút/1 giao dịch... 

Cần phải khẳng định, đây là giải pháp đột phá mang lại lợi ích cộng hưởng cho nhiều bên. Lợi ích nổi bật mà công tác phối hợp thu mang lại đó là thông qua việc phối hợp thu, các bên đã tăng cường kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu thu ngân sách nhà nước giữa KBNN, cơ quan thu (thuế, hải quan) và các ngân hàng thương mại nhằm thống nhất số liệu thu, góp phần phát triển và đa dạng hóa các phương thức nộp thuế hiện đại, đơn giản hóa, giảm thiểu thời gian, thủ tục nộp tiền cho các đối tượng.

Từ công tác này, thông tin dữ liệu về nộp ngân sách hoàn toàn thống nhất giữa 3 cơ quan: Thuế, Tài chính và KBNN; khắc phục những sai sót về chứng từ, thông tin tờ khai thu nộp và số liệu thu ngân sách nhà nước. Về phía người nộp thuế, thời gian nộp giảm được 7-10 phút mỗi lần giao dịch. Bên cạnh đó, người nộp thuế có thể nộp thuế ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ; được ngân hàng thương mại hỗ trợ thông tin, nghiệp vụ thu nộp, nên nhận thức của người nộp thuế đối với nghĩa vụ nộp thuế đã dần thay đổi.

Riêng đối với các ngân hàng thương mại, qua phối hợp thu có thể huy động tạm thời vốn nhàn rỗi của nguồn nộp thuế theo tỷ lệ nhất định làm nguồn vốn cho vay. Từ đó, các ngân hàng có thể chủ động đưa ra nhiều chính sách, chương trình ưu đãi dành cho các đối tượng nộp thuế tại ngân hàng, với mục tiêu thu hút khách hàng đến nộp thuế ngày càng nhiều và đối tượng này trở thành nhóm khách hàng tiềm năng, tiếp theo sẽ là khách hàng dịch vụ lâu dài, bền vững.

Đặc biệt, công nghệ thông tin được ứng dụng có hiệu quả vào quy trình quản lý thu, đảm bảo xử lý dữ liệu thu và hạch toán số thu ngân sách nhà nước kịp thời, chính xác. Hơn hết, qua công tác phối hợp thu, KBNN đã góp phần nâng cao tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy quá trình hiện đại hóa thu ngân sách.

Bảo Minh