Mặt hàng gia vị hỗn hợp "lọt" danh mục kiểm tra chuyên ngành

- 21:57 | 12/03/2019

Hiện nay, có sự không thống nhất giữa Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nhóm mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp.

vuong kiem tra chuyen nganh doi voi mat hang gia vi hon hop
Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Cục Hải quan TPHCM gặp vướng mắc trong việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp nhập khẩu.

Theo quy định, điểm 1, phần X phụ lục II Nghị định 15/2018/NĐ- CP, gia vị đơn chất hỗn hợp, gia vị có nguồn gốc động vật, thực vật thuộc danh mục các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuy nhiên, ngày 29/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNN ban hành mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của bộ này. Trong đó, tại Phụ lục II quy định, bảng mã HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có nhóm mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp.

Rà soát danh mục sản phẩm hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Y tế cũng không quy định nhóm mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp phải kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.

Theo Cục Hải quan TPHCM, căn cứ vào các quy định nêu trên cho thấy, hiện nay có sự không thống nhất giữa Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nhóm mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp.

Do đó Cục Hải quan TPHCM đề nghị Tổng cục Hải quan có ý kiến với các bộ, ngành quản lý để thống nhất trong việc thực hiện các quy định về kiểm tra an toàn thực phẩm.

Lê Thu