Năm 2019, 13 thủ tục biên phòng điện tử sẽ được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

- 10:52 | 05/12/2018

(HQ Online)- Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý, theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, năm 2019, dự kiến có 13 thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục biên phòng điện tử sẽ được kết nối trên Cơ chế một cửa quốc gia.

nam 2019 13 thu tuc bien phong dien tu se duoc ket noi co che mot cua quoc gia

Hành khách XNC làm thủ tục biên phòng tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, các thủ tục gồm: Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến cửa khẩu cảng; thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cửa khẩu cảng; thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực cho nhân viên phương tiện, hành khách tại các cửa khẩu; thủ tục biên phòng điện tử đối với công dân Việt Nam, Trung Quốc XNC tại các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; thủ tục biên phòng điện tử đối với công dân Việt Nam, Lào XNC tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào; thủ tục biên phòng điện tử đối với công dân Việt Nam, Camphuchia XNC tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; thủ tục đối với người XNC tại cửa khẩu quốc tế biên giới đất liền; thủ tục đối với phương tiện XNC tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; thủ tục đối với phương tiện XNC tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào; thủ tục đối với phương tiện XNC tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; thủ tục đối với phương tiện XNC theo đoàn xe du lịch bằng xe tự lái (du lịch Caraval) tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; thủ tục đối với phương tiện XNC theo đoàn xe du lịch bằng xe tự lái (du lịch Caraval) tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào; thủ tục đối với phương tiện XNC theo đoàn xe du lịch bằng xe tự lái (du lịch Caraval) tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

Cũng theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến thời điểm hiện tại đã có 8 thủ tục biên phòng điện tử cảng biển và 4 thủ tục hành chính theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải được kết nối trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại, không có thủ tục hành chính nào của Bộ Quốc phòng đã triển khai và dự kiến triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia có thu phí, lệ phí.

Đảo Lê