Ngành Hải quan tăng kiểm tra công vụ, nâng cao kỷ luật cán bộ công chức

- 18:32 | 05/10/2017

(HQ Online)- Tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017 của Tổng cục Hải quan, tổ chức ngày 5/10, Vụ trưởng Thanh tra Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành cho biết, toàn Ngành đã tiến hành 62 cuộc kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ.

nganh hai quan tang kiem tra cong vu nang cao ky luat can bo cong chuc

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Tây (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Nhằm tiếp tục cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, xây dựng môi trường hoạt động hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, nâng cao kỷ luật, kỷ cương cán bộ công chức, viên chức trong khi thi hành công vụ, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 2/2/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam. 

Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm trong hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam, bao gồm: quy định chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác; chế độ làm việc, công tác, hội họp, học tập, bảo mật; quy định về sử dụng trang phục; tư thế, tác phong; nội vụ, vệ sinh công sở của các cá nhân, đơn vị trong hệ thống tổ chức của Hải quan Việt Nam.

Với tinh thần triển khai quyết liệt, toàn ngành Hải quan đã tiến hành 62  cuộc kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ. Trong đó, Tổng cục Hải quan triển khai hai cuộc kiểm tra công vụ kết hợp với kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Cục Hải quan TP.HCM, Cục Hải quan Bình Dương.

Các cục hải quan địa phương đã chủ động xây dựng các tổ, đội kiểm tra ban hành kế hoạch về việc tổ chức thực hiện và kiểm tra công vụ và tiến hành 60 cuộc kiểm tra thực hiện quy chế hoạt động công vụ.

Ông Thành cho biết, qua kiểm tra, nhiều sai phạm của CBCC trong hoạt động công vụ đã chấn chỉnh, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCC được nâng cao; chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, quy định của ngành, nội quy của cơ quan, đơn vị; có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong công tác để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, tham nhũng và các biểu hiện phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

Cho đến nay, phần lớn các đơn vị có vi phạm trong quá trình kiểm tra công vụ đã và sẽ tự khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Các đơn vị trong ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế 188 tại đơn vị mình. Ví dụ như việc chấp hành quy định giờ làm việc, trang chế phục theo quy định của ngành, văn hóa ứng xử, tuyên ngôn phục vụ khách hàng, đặc biệt là CBCC hải quan thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp tổ chức thực hiện đúng quy định, quy trình ở các mảng nghiệp vụ chuyên môn. 

Ngoài việc thành lập các đoàn kiểm tra công vụ, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ cương kỷ luật hành chính; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nội quy, quy chế công vụ, văn hóa công sở, trang chế phục trong trong sinh hoạt của CBCC và người lao động.

Với mục tiêu xây dựng lực lượng hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn năm 2016-2020, công tác kiểm tra công vụ tiếp tục được quan tâm, chú trọng, nâng cao hiệu quả, chất lượng. Đặc biệt là chú trọng tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc CBCC thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

N.Linh