Ngành Thuế ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP

- 09:04 | 14/07/2018

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 1048/QĐ-TCT về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

nganh thue ban hanh ke hoach hanh dong thuc hien nghi quyet 19 2018nq cp

Ảnh Thuỳ Linh.

Ngành Thuế đặt mục tiêu phấn đấu giảm thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ trong nhóm chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội, nhằm góp phần cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng thế giới. 

Bên cạnh đó, hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục, ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ, đơn vị tổ chức rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế sẽ thực hiện báo cáo Bộ Tài chính các phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử.

Về thể chế chính sách và thực hiện chính phủ điện tử, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục sửa đổi chế độ về in, phát hành sử dụng hóa đơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và chống gian lận thuế; thực hiện quản lý trên cơ sở đánh giá rủi ro trong hoạt động quản lý thuế. 

Toàn ngành Thuế phấn đấu 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4. Đến năm 2020 đảm bảo 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng quy định; thực hiện kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế thuộc diện phải kiểm tra. Công khai các bước giải quyết và kết quả giải quyết hoàn thuế trên trang thông tin điện tử ngành Thuế.

Thuỳ Linh