Thứ tư 27/03/2019 05:21

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 480/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 xóa nợ hơn 227 triệu đồng tiền thuế nhập khẩu phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cổ phần Petec Bình Định do đã cổ phần hóa.

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) vừa bị Cục Hải quan Hà Nội ra quyết định ấn định thuế hơn 352 tỉ đồng đối với hàng hóa XK, NK.

Trường hợp quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, người khai hải quan chưa nộp đủ hồ sơ thì cơ quan Hải quan không tổ chức tham vấn mà thực hiện ấn định thuế.

Quảng cáo
giam-dinh-vatesco
cong-ty-thai-son
ngan-hang-hd-bank