Thứ tư 27/03/2019 06:06

Cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành là một trong những giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp vẫn than khổ vì hoạt động này.

Cục Hải quan Thanh Hóa ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách đóng vai trò quan trọng đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế cho ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan Thanh Hóa.

Hải quan Quảng Ninh chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng cục Hải quan đã đặt ra nhiều mục đích để đẩy mạnh cải cách TTHC.

Để đánh giá về nấc thang cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan, không gì thể hiện rõ bằng những việc làm, kết quả cụ thể. 

Đáng kể đến nhất đó là hành trình cải cách tài chính công; cải cách thể chế, thủ tục hành chính và cải cách bộ máy ngành Tài chính.

Mô hình thủ tục và quản lý hải quan tập trung đi vào hoạt động thành công vượt mong đợi không chỉ của cán bộ, công chức Hải quan mà còn của cộng đồng DN tại Móng Cái - Quảng Ninh. 

Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2019

Trong lĩnh vực cải cách nghiệp vụ, đơn vị đã hoàn thiện và trình lãnh đạo Tổng cục ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động quản lý tuân thủ của ngành Hải quan giai đoạn 2018-2020; nghiên cứu tổng kết các mô hình, kinh nghiệm quốc tế về khuyến khích

Quảng cáo
giam-dinh-vatesco
cong-ty-thai-son
ngan-hang-hd-bank