Thứ sáu 22/02/2019 00:40

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử.

(HQ Online)-Đây là một trong những biện pháp của Cục Hải quan Hải Phòng trong triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan (ban hành theo Quyết định 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

Quảng cáo
giam-dinh-vatesco
cong-ty-thai-son
ngan-hang-hd-bank