• Xem xét điều chỉnh cơ chế ưu đãi đối với FDI - 09:57 | Thứ năm, 14/03/2019
    Hiện nay, chính sách ưu đãi tài chính nói chung, chính sách thuế nói riêng không có sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, không thể phủ nhận các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hưởng lợi nhiều hơn. Chính phủ,