• 3 động lực và 3 chữ T. của TPHCM - 09:22 | 10/04/2019
    (HQ Online) - Tại TPHCM mới đây vừa diễn ra một cuộc hội thảo khá đặc biệt với chủ đề “Xây dựng khu đô thị sáng tạo” do Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân - một Tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển tự động hoá -  chủ trì.
  • Động lực bứt phá trong cải thiện môi trường kinh doanh - 08:33 | 17/02/2019
    Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong những năm qua, trong đó đáng chú ý là việc Chính phủ liên tục ban hành 5 Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường kinh doanh (từ 2014).