Thứ tư 27/03/2019 06:14

Cục Hải quan Thanh Hóa ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu ngân sách đóng vai trò quan trọng đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế cho ngân sách năm 2019 của Cục Hải quan Thanh Hóa.

Quảng cáo
giam-dinh-vatesco
cong-ty-thai-son
ngan-hang-hd-bank