• Thêm một quốc gia tham gia kết nối Hệ thống một cửa ASEAN - 16:01 | Thứ ba, 16/07/2019
    Từ ngày 15/7, Campuchia kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua Hệ thống một cửa ASEAN. Như vậy Campuchia là nước thứ 7 trong ASEAN tham gia kết nối hệ thống.
  • Nỗ lực hoàn thành triển khai Hệ thống VASSCM trong năm 2019 - 09:35 | Thứ năm, 14/02/2019
    Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) đặt ra trong năm 2019 là hoàn thành việc triển khai mở rộng Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào kho bãi t