• Bát nháo bói toán đầu năm - 13:43 | Thứ tư, 13/02/2019
    Sống trong thời công nghệ nhưng nhiều người vẫn còn thói quen xem bói đầu năm. Lợi dụng tâm lý đó, trong những ngày này, hoạt động bói toán trên địa bàn TPHCM mọc lên như nấm sau mưa.