• Sờ đâu cũng thấy bất cập trong sản xuất, kinh doanh than - 17:35 | Chủ nhật, 17/02/2019
    Tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Giang và Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh than do Bộ Công Thương thành lập đã ghi nhận hàng loạt tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh than.