Thứ năm 21/02/2019 20:31

(HQ Online) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, trong tháng 1/2019, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 1.587 cuộc thanh tra, kiểm tra, điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, qua đó đã kiến nghị xử lý về tài chính gần 1.000 tỷ đồng.

Theo thống kê của Thanh tra Bộ Tài chính, năm 2018, toàn Ngành đã triển khai 7 cuộc thanh tra ngân sách địa phương.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ của ngành Hải quan trong năm 2018 có chuyển biến rõ rệt.

Quảng cáo
giam-dinh-vatesco
cong-ty-thai-son
ngan-hang-hd-bank