• Tôm Việt Nam rộng cửa vào Nhật Bản - 16:31 | 20/02/2019
    Nhiều lợi thế cho tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Năm 2019, xuất khẩu tôm sang Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh với mức 2 con số.