Thứ sáu 22/02/2019 01:40

Vướng mắc trong thủ tục hải quan đối với xe liên vận

Chính phủ Pakistan đang xem xét miễn thủ tục hải quan cho một số doanh nghiệp sản xuất thường xuyên có hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Đây là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng CNTT của ngành Hải quan năm 2019 được đề cập tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) diễn ra ngày 29/1. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

Cục Hải quan Đồng Nai đã triển khai hiệu quả và thông suốt 105 thủ tục hành chính phát sinh tại đơn vị tối thiểu ở mức độ 3, 4.

(HQ Online)-Đây là một trong những biện pháp của Cục Hải quan Hải Phòng trong triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan (ban hành theo Quyết định 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

Quảng cáo
giam-dinh-vatesco
cong-ty-thai-son
ngan-hang-hd-bank