• Thủy sản xuất khẩu -  cơ hội đến từ CPTPP - 10:51 | Thứ ba, 21/05/2019
    Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019. Sau hơn 4 tháng, CPTPP đã tạo thuận lợi nhiều cho XK hàng hóa của Việt Nam, trong đó có mặt hàng thủy sản có mức tăng trưởng rõ rệt
  • Thủy sản Hùng Vương: Doanh thu xuất khẩu giảm gần 600 tỷ đồng - 13:49 | Thứ sáu, 15/02/2019
    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Hùng Vương trong quý I/2019 giảm hơn 50%, trong đó doanh thu xuất khẩu được xác định giảm gần 600 tỷ đồng.