• Áp lực tăng vốn để được “ưu tiên” tín dụng - 08:00 | 13/05/2019
  Tăng vốn đang là nhu cầu cấp bách của nhiều ngân hàng thương mại hiện nay. Một trong những nguyên nhân cho cuộc “chạy đua” này là nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel II, từ đó các ngân hàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ưu tiên nới hạn mức tăng trưở
 • Những ưu tiên lớn trong điều hành kinh tế 2019 - 09:59 | 23/04/2019
  GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái, Tổng thư ký Hội Khoa học kinh tế Việt Nam cho rằng, đã cải cách thì phải triệt để, phải quyết tâm đi theo con đường cải cách. Phải cải cách quyết liệt để tạo ra môi trường kinh doanh mới, để tạo ra các nhân tố mới, các sản phẩ
 • Công ty Minh Phú được gia han áp dụng chế độ ưu tiên - 12:41 | 16/04/2019
  Doanh nghiệp ưu tiên được chia là 5 nhóm: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và doanh nghiệp công nghệ cao và đại lý hải quan.
 • Quy định mới về thẩm định doanh nghiệp ưu tiên - 14:14 | 12/02/2019
  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Hải quan thẩm định, kết luận về việc công nhận DN ưu tiên.