• Vải không dệt chịu thuế nhập khẩu 12% - 21:12 | Chủ nhật, 17/02/2019
    Tổng cục Hải quan vừa trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tam Hữu về việc phân loại, áp dụng mức thuế mặt hàng Vải không dệt 100% polyester.