Chủ nhật 17/02/2019 21:58

Bộ Nội vụ đang đề xuất thay đổi các quy định hiện hành về xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nền công vụ.

Quảng cáo
giam-dinh-vatesco
cong-ty-thai-son
ngan-hang-hd-bank