• VPBank dự kiến nới “room” ngoại lên tối đa 30% - 18:51 | 26/04/2019
    Năm 2019, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - VPBank đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 27.899 tỷ đồng, tăng “room” ngoại lên 30%.
  • Chuyện nợ xấu của VPBank - 14:33 | 23/03/2019
    Cùng với đà tăng trưởng trong kinh doanh của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trong những năm qua đều đạt được kết quả tích cực. Nhưng để có được tăng trưởng hiệu quả hơn, ngân hàng này phải tìm ra những hướng