Thứ sáu 22/02/2019 01:48

Tổng cục Hải quan đã thành lập Tổ xây dựng Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan do Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành làm Tổ trưởng.

Trong những ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi vừa qua (2-10/2/2019) cả nước có tới 1.260 doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã thành lập Tổ xây dựng Đề án thí điểm bảo lãnh thông quan, do Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành làm Tổ trưởng.

(HQ Online)-Đây là một trong những biện pháp của Cục Hải quan Hải Phòng trong triển khai Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan (ban hành theo Quyết định 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan).

Quảng cáo
giam-dinh-vatesco
cong-ty-thai-son
ngan-hang-hd-bank