• Cơ chế hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - 14:36 | 22/04/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Sửa quy định về kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng - 12:04 | 19/04/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
 • Sẽ thay đổi quy định về chế độ báo cáo của công ty, quỹ đầu tư chứng khoán - 09:51 | 19/04/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Dự kiến điều chỉnh thuế nhập khẩu một số xe ô tô tải - 09:55 | 16/04/2019
  (HQ Online) - Trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, Bộ Tài chính đang dự kiến điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu một số xe ô tô tải từ 20% lên 25%, cùng mức thuế suất cam kết WTO.
 • Lưu ý về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ ngày 10/4/2019 - 09:48 | 13/04/2019
  (HQ Online) - Kể từ 10/4, thủ tục kê khai, nộp lệ phí trước bạ sẽ được thực hiện theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ. Tổng cục Thuế đã có một số lưu ý đối với người nộp thuế về vấn đề này.
 • Sẽ miễn thuế thu nhập 2 năm với doanh nghiệp mới từ hộ kinh doanh lên? - 10:25 | 10/04/2019
  (HQ Online) - Đây là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Tài chính nêu lên trong "Dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa".
 • Sửa cơ chế quản lý tài chính quản lý bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội - 19:46 | 09/04/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 60/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Đã hoàn thiện Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện CPTPP - 10:06 | 09/04/2019
  (HQ Online) - Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019 – 2022 đã được hoàn thiện để trình Chính phủ sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân.
 • Sắp công khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá - 14:06 | 05/04/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 368/QĐ-BTC về quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1.
 • Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ - 13:03 | 04/04/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 14/2019/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 -2020.
 • Ban hành quy chế phối hợp trong cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ - 14:30 | 03/04/2019
  (HQ Online) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 413/QĐ-BTC ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.
 • Bổ sung linh kiện ô tô được áp dụng thuế 0% trong Biểu thuế nhập khẩu - 10:53 | 02/04/2019
  (HQ Online) - Đó là một trong những nội dung dự kiến được sửa đổi trong Biểu thuế nhập khẩu đang được Bộ Tài chính gửi lấy ý kiến.
 • Vì sao phải sửa Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi? - 10:14 | 02/04/2019
  (HQ Online) - Cuối năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Theo Bộ Tài chính, qua hơn 1 năm thực hiện, bên cạnh một số kết quả nhất định, Nghị định số 125 cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi để phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 • Những chính sách có hiệu lực trong tháng 4 - 19:45 | 01/04/2019
  Lãi suất chơi họ không quá 20%/năm; Học sinh giỏi mới được xét tuyển vào ngành Y khoa; quy định nội trú tại bệnh viện y học cổ truyền; Cha mẹ có quyền đổi tên cho con nuôi …là những chính sách chính thức có hiệu lực trong tháng 4/2019.
 • Dự kiến mức chi kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông - 12:14 | 01/04/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông.
 • Chính sách thuế GTGT với dịch vụ tài chính tại các nước như thế nào? - 09:02 | 28/03/2019
  (HQ Online) - Hiện nay, vấn đề có nên đưa hay không đưa dịch vụ tài chính vào diện chịu thuế giá trị gia tăng đang được tranh luận khá nhiều. Theo một số kinh nghiệm từ các nước, có những quốc gia áp thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ tài chính; lại có những quốc gia quy định miễn thuế giá trị gia tăng đối với một số dịch vụ tài chính cụ thể…
 • Hướng dẫn xử lý tài sản dự án sau khi kết thúc - 15:07 | 18/03/2019
  (HQ Online) - Trả lời Bộ Y tế về việc xử lý tài sản dự án sau khi kết thúc, Bộ Tài chính cho biết, nếu Hiệp định dự án đã ký kết không quy định cụ thể đối tượng thụ hưởng tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc thì Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xem xét, phê duyệt phương án điều chuyển.
 • Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện khuyến nông - 15:13 | 14/03/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện hoạt động khuyến nông.
 • Sửa quy định chế độ thu nộp Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích - 18:03 | 13/03/2019
  (HQ Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 57/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
 • Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: Khắc phục tồn tại trong quản lý thuế - 08:59 | 06/03/2019
  (HQ Online) - Sau một thời gian dài chuẩn bị kĩ lưỡng, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đã hoàn thiện về chủ trương, chính sách và khắc phục tối đa những hạn chế của Luật hiện hành. Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Trần Quang Chiểu (ảnh) đã trao đổi với Báo Hải quan xung quanh nội dung của dự thảo Luật.
|< < 1 2 3 4 5 > >|