• - 15:01 | Thứ sáu, 16/09/2016
  (HQ Online)- Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30-01-2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo tổ chức kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016.
 • - 14:28 | Thứ tư, 14/09/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thông báo hiện nay có lô hàng đang nằm trong khu vực giám sát của Chi cục đã quá thời hạn phải làm thủ tục hải quan nhưng không có người đến nhận làm thủ tục Hải quan theo quy định, cụ thể: (Bảng kê chi tiết hàng hóa kèm theo)
 • - 14:27 | Thứ tư, 14/09/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thông báo hiện nay có lô hàng đang nằm trong khu vực giám sát của Chi cục đã quá thời hạn phải làm thủ tục hải quan nhưng không có người đến nhận làm thủ tục Hải quan theo quy định, cụ thể: (Bảng kê chi tiết hàng hóa kèm theo)
 • - 14:18 | Thứ sáu, 02/09/2016
  (HQ Online)- Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra, xác minh đối với 69 container hàng hóa hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I (danh sách đính kèm)
 • - 15:07 | Thứ năm, 01/09/2016
  (HQ Online)- Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra, xác minh đối với 40 container hàng hóa hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước (danh sách đính kèm)
 • - 11:03 | Thứ năm, 11/08/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang tiến hành xác minh các lô hàng: LABOR PROTECTIVE CLOTHING, lốp ô tô  cũ do các hãng tàu KMTC, SITC tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải, được vận chuyển trên các chuyến tàu, nhập cảnh cảng Đình Vũ Hải Phòng (theo danh sách đính kèm).
 • - 11:03 | Thứ năm, 11/08/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang tiến hành xác minh lô hàng: LABOR PROTECTIVE CLOTHING do hãng tàu KMTC tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải, được vận chuyển trên các chuyến tàu, nhập cảnh cảng Đình Vũ Hải Phòng (theo danh sách đính kèm).
 • - 15:31 | Thứ hai, 08/08/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lái đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu của các lô hàng không có người đến nhận
 • - 15:31 | Thứ hai, 08/08/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực III đang tiến hành xác minh, kiểm tra, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hải quan (có bảng kê danh sách container kèm theo).
 • - 15:30 | Thứ hai, 08/08/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tổn đọng 08 container nhập khẩu đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng. Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.
 • - 16:21 | Thứ hai, 01/08/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hoàng Diệu đăng tải thông tin tìm chủ hàng đối với các lô hàng tồn đọng theo thông báo số 3055/TB-HQC1 ngày 25-7-2016.
 • - 15:31 | Thứ hai, 01/08/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cá Hạ Long đề đăng tải thông tin tìm chủ hàng đối với các lô hàng tồn đọng theo thông báo số 3054/TB-HQC1.
 • - 20:45 | Thứ hai, 18/07/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước thông báo tìm chủ sở hữu của các lô hàng không có người đến nhận
 • - 16:55 | Thứ tư, 13/07/2016
  (HQ Online)- Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý 36 lô hàng gồm 70 containers hàng hóa là Nhựa phế liệu, vật liệu chịu lửa, gỗ hộp …,tồn đọng tại Cảng Chùa Vẽ. Các lô hàng trên do các hãng tàu NYK line, Hyundai, Hanjin, Heung-A, Maersk, Moll, SITC, RCL…Việt Nam làm đại lý vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2012 (danh sách container theo bảng kê đính kèm).
 • - 16:23 | Thứ tư, 13/07/2016
  (HQ Online)- Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý 29 lô hàng gồm 74 containers hàng hóa là Nhựa phế liệu, quần áo cũ, thép phế liệu, giấy phế liệu …,tồn đọng tại cảng Tân Vũ. Các lô hàng trên do hãng tàu MSC, NYK, MAERSK, EVERGREEN, CMA-CGM, MCC, TS LINE Việt Nam làm đại lý vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2012 (danh sách container theo bảng kê đính kèm).
 • - 16:21 | Thứ tư, 13/07/2016
  (HQ Online)- Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý 16 lô hàng gồm 92 containers hàng hóa là Nhựa phế liệu, lưới đánh cá đã qua sử dụng, giấy phế liệu …,tồn đọng tại Cảng Trasvina. Các lô hàng trên do các hãng tàu NYK line, SOC, Hanjin, Heung-A, MSC Việt Nam làm đại lý vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2012 (danh sách container theo bảng kê đính kèm).
 • - 16:20 | Thứ tư, 13/07/2016
  (HQ Online)- Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý 08 lô hàng gồm 12 containers hàng hóa là Nhựa phế liệu, quần áo cũ, cám mì viên…,tồn đọng tại cảng Tân Cảng 128. Các lô hàng trên do hãng tàu RCL Việt Nam làm đại lý vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2012 (danh sách container theo bảng kê đính kèm).
 • - 16:20 | Thứ tư, 13/07/2016
  (HQ Online)- Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý 23 lô hàng gồm 47 containers hàng hóa là nhựa phế liệu, thảm đã qua sử dụng, phế liệu kim loại, thiết bị máy tính …,tồn đọng tại cảng Nam Hải. Các lô hàng trên do các hãng tàu GMD, CMA-CGM, CSL, TSL, MAERSK, NYK Việt Nam làm đại lý vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2012 (danh sách container theo bảng kê đính kèm).
 • - 15:49 | Thứ tư, 13/07/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực III đang tiến hành xác minh, kiểm tra, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các kho CFS: KhoVinabrid, Kho Viconship, Kho Germadep Đông Hải và Kho GLC thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hải quan (có bảng kê danh sách các lô hàng  kèm theo).
 • - 15:21 | Thứ hai, 11/07/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang tiến hành xác minh lô hàng 05 containar số SEGU5576132, SEGU5567980, SEGU5556624,CAIU8712277,SEGU5553374 Quần áo cũ các loại thuộc vận đơn KMTCHKG2333074, người  gửi hàng  BO LI LOY TRADING CO. A2/F,KARCHAU IND.,BLDG.,6 SHEUNG HEI STREET,SAN PO KONG,KLN.,H.K. Người nhận hàng VINALINES LOGISTICS-VIETNAM , JOINT STOCK COMPANY 4TH FLOOR,OCEAN PARK BUILDING-NO.1 DAO DUY ANH STR.,DONG DA DIST, HANOI, VIETNAMTEL: 84 4 35772043FAX:84435772046
 • - 14:52 | Thứ tư, 06/07/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, và cảng PTSC Đình Vũ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. (Số liệu tính đến ngày 13-6-2016 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An và cảng PTSC ĐV, tổng số gồm 92 container hàng tồn).
 • - 14:51 | Thứ tư, 06/07/2016
  (HQ Online)- Tổng Công ty Tân Cảng sài Gòn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu bãi tại cảng Tân Cảng- Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 20-06-2016 tổng cộng 206 container.
 • - 10:07 | Thứ năm, 30/06/2016
  (HQ Online)- Kể từ ngày 29-06-2016, Chi nhánh phía Nam- Báo Hải quan sẽ chuyển trụ sở làm việc tới địa chỉ mới tại số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. HCM.
 • - 16:55 | Thứ tư, 29/06/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Tân Vũ thông báo hàng tồn đọng theo công văn số 2107/HQC1-TB ngày 27-5-2016.
 • - 15:18 | Thứ tư, 29/06/2016
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải phòng khu vực III đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hải quan.
|< < 7 8 9 > >|