• - 13:49 | 03/01/2019
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực 3 đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn (danh sách container đính kèm) hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014..
 • - 13:41 | 03/01/2019
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn-SSA (SSIT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tồn đọng 313 container theo (danh sách đính kèm)
 • - 13:40 | 03/01/2019
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo đến chủ hàng hóa/người vận chuyển có tên trong (Danh sách đính kèm) có hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (SCSC), địa chỉ 30 Phan Thúc Duyện – Phường 4 – Quận Tân Bình – TP. HCM trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu nếu chủ hàng hóa/ người vận chuyển đến nhận hàng thì được làm thủ tục hải quan và bị phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và phải chịu các chi phí phát sinh do việc chậm nhận hàng. 
 • - 13:40 | 03/01/2019
  (HQ Online)-Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).
 • - 10:36 | 24/12/2018
  (HQ Online)- Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 10:50 | 13/12/2018
  (HQ Online)- Ngày 12/12/2018, Tổng cục Hải quan ra Quyết định số 20/QĐ-HĐNVKHQ về việc công nhận kết quả điểm thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2018 được tổ chức vào ngày 29/9/2018 và 30/9/2018.
 • - 10:05 | 11/12/2018
  (HQ Online)- Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo (danh sách đính kèm).
 • - 09:49 | 11/12/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn, địa chỉ: số 01 đường Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng (07 container) nhập khẩu tồn đọng đang lưu giữ tại Cảng Quy Nhơn, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan (Chi tiết theo Danh sách hàng tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn đính kèm). 
 • - 09:39 | 11/12/2018
  (HQ Online)-Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT), cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), Công ty Liên doanh Dịch vụ container Quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 307 container theo (danh sách đính kèm). 
 • - 09:38 | 11/12/2018
  (HQ Online)-Hiện nay tại cảng Tân cảng Cái Mép – Thị Vải (TCTT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 97 container theo (danh sách đính kèm). 
 • - 14:01 | 10/12/2018
  (HQ Online)- Thông báo tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Nam Đình Vũ, Hải An và cảng Tân Cảng 128 (Thành phố Hải Phòng)
 • - 16:45 | 05/12/2018
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 345 container theo (danh sách đính kèm). 
 • - 16:31 | 03/12/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 276 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảngTân Vũ (TP Hải Phòng), 155 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng  PTSC Đình Vũ (thành phố Hải Phòng) và 10 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu (thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 10:04 | 07/11/2018
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 thông báo tới các tổ chức, cá nhân liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4, quá thời hạn 90 ngày chưa đến làm thủ tục Hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu tính đến ngày 29/10/2018 tổng cộng 42 container  (gồm 37 container phế liệu (đính kèm phụ lục 1) và 5 container hàng tiêu dùng (đính kèm phụ lục 2)
 • - 11:02 | 03/11/2018
  (HQ Online)- Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả điểm thi của các thí sinh đã tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 tại 02 khu vực: miền Bắc tại thành phố Hà Nội và miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tổ chức thi từ ngày 29/9/2018 đến ngày 30/9/2018.
 • - 13:36 | 31/10/2018
  (HQ Online)-Căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 thắng 6 năm 2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các lô hàng vi phạm đang lưu giữ tại cảng Tân Cảng – Cát Lái có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng.
 • - 13:36 | 31/10/2018
  (HQ Online)-Thực hiện theo điều 8 thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan. Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 thông tin về lô hàng tòn đọng tại Công ty LD phát triển Tiếp vận số 1 (cảng VICT): 62 container nhựa phế liệu các loại (danh sách đính kèm).
 • - 10:29 | 22/10/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 24 lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Lạch Huyện (Thành phố Hải Phòng) đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu nhưng chưa làm thủ tục hải quan (chi tiết như danh sách đính kèm).
 • - 14:58 | 17/10/2018
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn, địa chỉ: số 01 đường Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lô hàng nhập khẩu tồn đọng gồm: 01 xe nâng 03 tấn đã qua sử dụng hiệu TOYOTA; 01 xe nâng 06 tấn đã qua sử dụng hiệu TCM đang lưu giữ tại Cảng Quy Nhơn, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan (Chi tiết theo Danh sách hàng tồn đọng tại Cảng Quy Nhơn đính kèm).
 • - 10:18 | 15/10/2018
  (HQ Online)-Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.
 • - 13:59 | 10/10/2018
  (HQ Online)- Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan hiện đang tạm giữ hàng hóa (hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, xe gắn máy  đã qua sử dụng) trong container (danh sách đính kèm) tại cảng Cát Lái-TP Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép-Bà Rịa Vũng Tàu. 
 • - 15:31 | 01/10/2018
  (HQ Online)-  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 17 container hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Đình Vũ, Hải Phòng, đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết như danh sách đính kèm). 
 • - 14:40 | 17/09/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vực III đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại các cảng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan theo Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.
 • - 09:17 | 14/09/2018
  (HQ Online)- Tiếp theo nội dung tại Thông báo số 03/TB-HĐNVKHQ ngày 05/9/2018, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 - Tổng cục Hải quan thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 tại thành phố Hà Nội như sau:
 • - 13:53 | 10/09/2018
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS Sao Đỏ (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng, (chi tiết như danh sách đính kèm). 
|< < 1 2 3 > >|