• - 13:53 | 10/09/2018
  (HQ Online)-Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Nam Đình Vũ, Hải An và cảng Tân Cảng 128 (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng, (chi tiết như danh sách đính kèm). 
 • - 09:51 | 10/09/2018
  (HQ Online)-  Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng hiện đang tiến hành xác minh 03 lô hàng nhập khẩu, cụ thể:
 • - 09:51 | 10/09/2018
  (HQ Online)-Thực hiện Kế hoạch số 8898/KH-HQHP ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc kiểm soát và xử lý các lô hàng phế liệu quá thời hạn khai hải quan tồn đọng tại cảng Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm, file2).  
 • - 15:20 | 06/09/2018
  (HQ Online)- Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo các thông tin liên quan đến kỳ thi như sau:
 • - 10:49 | 15/08/2018
  (HQ Online)-Hiện nay tại cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tồn đọng 02 container (danh sách đính kèm) nhập khẩu đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
 • - 13:36 | 08/08/2018
  (HQ Online)-Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 11 container (danh sách đính kèm) nhập khẩu đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
 • - 15:22 | 30/07/2018
  (HQ Online)-Thực hiện Kế hoạch số 8898/KH-HQHP ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc kiểm soát và xử lý các lô hàng phế liệu quá thời hạn khai hải quan tồn đọng tại cảng Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
 • - 10:54 | 30/07/2018
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 4 container nhập khẩu (danh sách đính kèm) đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
 • - 15:28 | 26/07/2018
  (HQ Online)- Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tổ chức bán lô hàng thịt trâu đông lạnh bị tịch thu như sau:
 • - 15:04 | 23/07/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo đến chủ hàng hóa/người vận chuyển có tên trong (Danh sách đính kèm) có hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), địa chỉ 46-48 Hậu Giang - phường 4 quận Tân Bình-TP Hồ Chí Minh.
 • - 14:39 | 23/07/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại các kho CFS: VietFracht, TaSa NorthFreight, Tân Tiên Phong, Hải An, và Tân Cảng 128 (Thành phố Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, (chi tiết như danh sách đính kèm). (Số liệu tính đến hết Quý II năm 2018 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại các kho CFS).
 • - 13:35 | 16/07/2018
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 54 container nhập khẩu (danh sách đính kèm) đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
 • - 13:35 | 16/07/2018
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng Tân cảng Cái Mép – Thị Vải (TCTT), địa chỉ phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tồn đọng 02 container theo (danh sách đính kèm).
 • - 15:18 | 11/07/2018
  (HQ Online)-Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Hải An và cảng Tân Cảng 128 (TP. Hải Phòng), đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong (danh sách đính kèm) đến nhận hàng. (Số liệu tính đến hết quý II năm 2018 theo thông báo tình hình hàng hóa tồn đọng tại cảng Chùa Vẽ, cảng Hải An, cảng Tân Cảng 128 và cảng Nam Đình Vũ).
 • - 15:02 | 11/07/2018
  (HQ Online)-Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng Tân cảng-Cát Lái, đã quá 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 20/6/2018 tổng cộng 2.514 container (danh sách đính kèm).
 • - 14:19 | 09/07/2018
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 06 container nhập khẩu (danh sách đính kèm) đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
 • - 16:56 | 02/07/2018
  (HQ Online)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc bàn giao trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật đã được đầu tư cho Chi cục Hải quan KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước đây cho Đội Kiểm soát Hải quan.
 • - 15:52 | 02/07/2018
  (HQ Online)-Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang lưu tại cảng Tân Cảng-Cát Lái, đã quá thời hạn 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan, có tên trong danh sách đính kèm đến nhận hàng. Số liệu hàng hóa tính đến ngày 12/6/2018 tổng cộng 534 container (danh sách đi kèm).
 • - 13:50 | 28/06/2018
  (HQ Online)- Thực hiện Thông tư số 12/2015/TT – BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và Quyết định số 2504/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo về việc tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 như sau:
 • - 15:01 | 27/06/2018
  (HQ Online)-Hiện nay, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng có lô hàng tồn đọng quá thời hạn quy định (danh sách đính kèm).
 • - 13:29 | 27/06/2018
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo đang tạm giữ 30 hộp hàng hóa do Trung Quốc sản xuất (danh sách đính kèm).
 • - 13:27 | 27/06/2018
  (HQ Online)-Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Lạng Sơn thông báo đang tạm giữ một lượng hàng hóa do Trung Quốc sản xuất (file 1; file 2; file 3; file 4; file 5; file 6; file 7; file 8; file 9) nhập lậu vào Việt Nam.
 • - 12:53 | 12/06/2018
  (HQ Online)- Agribank AMC thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2018.
 • - 15:40 | 04/06/2018
  (HQ Online)- Hiện nay tại cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép quản lý, tồn đọng 04 container nhập khẩu (danh sách đính kèm) đã quá thời hạn làm thủ tục Hải quan (quá 90 ngày), hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh cảng đã gửi thông báo nhưng chưa có chủ hàng đến nhận hàng.
 • - 13:51 | 04/06/2018
  (HQ Online)- Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 thông báo về hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát Hải quan như sau:
|< < 1 2 3 > >|