Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Hướng tới dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

- 08:36 | 16/12/2018

(HQ Online)- Việc kết nối thủ tục của các bộ, ngành lên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đang có nhiều chuyển biến tích cực và một mục tiêu quan trọng đặt ra trong thời gian tới là sớm thực hiện việc thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử để tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp.

thuc hien co che mot cua quoc gia huong toi dich vu cong truc tuyen muc do 4

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII. Ảnh: T.Bình.​​​

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn (Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chu Nguyên Thạch cho biết, thực hiện NSW, Chi cục triển khai 2 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu (tháng 12/2016); Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu (tháng 10/2017). “Hiện nay theo quy định, Chi cục thực hiện thu các khoản phí theo quy định, và phương thức thu vẫn đang thực hiện bằng cách thu/nộp trực tiếp bởi chưa có hệ thống CNTT phục vụ việc thu lệ phí bằng phương thức điện tử”- Chi cục trưởng Chu Nguyên Thạch nói.

Tương tự như cơ quan Thú y, việc thu lệ phí đối với lĩnh vực kiểm dịch thực vật cũng đang được thực hiện bằng phương thức truyền thống. Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Nguyễn Thị Hà: Từ 15/4/2017, Chi cục và 5 trạm Kiểm dịch thực vật trực thuộc mở rộng thực hiện thủ tục cấp “Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa” thông qua NSW và việc thu phí vẫn được thực hiện thủ công.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, đơn vị có 17 thủ tục hành chính kết nối NSW (giai đoạn 2018-2020) thực hiện thu phí, lệ phí. Trong đó Cục Thú y có số lượng thủ tục thực hiện thu phí nhiều nhất với 11 thủ tục.

Không chỉ trong lĩnh vực Nông nghiệp, theo khảo sát của phóng viên, hiện nay, đa phần các thủ tục hành chính đã và đang chuẩn bị kết nối NSW của các bộ, ngành có thu phí, lệ phí vẫn chủ yếu thực hiện thu bằng phương thức doanh nghiệp nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển qua ngân hàng, chưa được thực hiện bằng phương thức điện tử. Đơn cử như các thủ tục trong lĩnh vực Y tế. Hiện có 11 thủ tục của Bộ Y tế đã và sẽ kết nối NSW thu phí, lệ phí và hiện vẫn chưa thực hiện thu bằng phương thức điện tử. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 6 thủ tục thu phí, lệ phí; Bộ Khoa học và Công nghệ có 2 thủ tục…

Cho đến nay, trên Cổng thông tin một cửa quốc gia chưa có chức năng thực hiện thu, nộp phí bằng phương thức điện tử. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, tăng mức độ tự động hóa trong thực hiện NSW, trong Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 (ban hành theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ), Chính phủ đặt mục tiêu: Đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử.

Việc thực hiện thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử cũng được xem là “mảnh ghép” cuối cùng để hoàn thiện việc thực hiện NSW theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4- mức độ cao nhất theo quy định hiện nay ở Việt Nam.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu nêu trên, mới đây, Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại có văn bản đề nghị các bộ, ngành liên quan rà soát các thủ tục kết nối NSW có thu phí, lệ phí để có cơ sở đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu nêu trên và báo cáo Ủy ban chỉ đạo quốc gia.

Tính đến đầu tháng 12, cả nước có 135 thủ tục kết nối NSW, với 1,66 triệu bộ hồ sơ của trên 25.300 doanh nghiệp được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, theo đó, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng, với 4 mức độ gồm:

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Thái Bình