Thực hiện Luật Hải quan tại Hải quan Cao Bằng: Tờ khai luồng Đỏ giảm

- 14:10 | 17/04/2018

(HQ Online)- 3 năm thực hiện Luật Hải quan (2015-2017), tỉ lệ tờ khai luồng Đỏ tại Hải quan Cao Bằng được kéo giảm từ con số gần 20% xuống còn 12,97%.

thuc hien luat hai quan tai hai quan cao bang to khai luong do giam

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, Cục Hải quan Cao Bằng kiểm tra, giám sát hàng hóa thuộc loại hình kho ngoại quan. Ảnh: T.Bình.

Theo Cục Hải quan Cao Bằng, thời gian qua việc tổ chức triển khai các quy định của Luật Hải quan (2014) được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Từ thực tiễn ở cơ sở, Cục Hải quan Cao Bằng nhận định, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn đã giúp giảm bớt chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan. Đồng thời, song song với quá trình triển khai Luật, ngành Hải quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh thực hiện Cơ chế một của quốc gia giúp người khai hải quan thuận lợi trong khai thông tin, nộp chứng từ điện từ để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu. Đối với cơ quan quản lý, việc tiếp nhận và xử lý thông tin, phản hồi kết quả cho người khai hải quan; trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý qua Cổng thông tin một của quốc gia cũng rất thuận tiện.

Mặt khác, theo Cục Hải quan Cao Bằng, việc áp dụng quy định về quản lý rủi ro (Điều 11 Luật Hải quan) là một điểm cải cách quan trọng. Thực hiện quy định về quản lý rủi ro, đơn vị tích cực triển khai thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan, đánh giá rủi ro để xác định lựa chọn đối tượng kiểm tra. Thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý rủi ro cơ quan Hải quan đánh giá, phân loại rủi ro (phân luồng) đối với từng lô hàng, hỗ trợ đắc lực cho các chi cục hải quan quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hàng hoá; giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp.

Từ những cải cách về mặt thể chế, quá trình tổ chức hiệu quả của đơn vị đã mang lại những kết quả rõ rệt trong tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Điển hình nhất là tỉ lệ tờ khai thuộc diện phải kiểm tra thực tế (luồng Đồ) tại Hải quan Cao Bằng giảm từ mức gần 20% năm 2015 (năm đầu tiên triển khai Luật Hải quan) xuống 12,97% vào năm 2017, trong khi đó, tờ khai thuộc diện miễn kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và được thông quan ngay (luồng Xanh) tăng từ 34,06% năm 2015 lên 50,54% năm 2017. Điều này chứng tỏ chất lượng công tác thu thập, phân tích, đánh giá, cập nhật thông tin hồ sơ doanh doanh nghiệp, sàng lọc, phân tích, lựa chọn đối tượng kiểm tra… ngày càng được nâng cao và đi vào thực chất.

Cần nói thêm, sở dĩ tờ khai luồng Đỏ tại Hải quan Cao Bằng dù được kéo giảm nhiều những còn ở mức cao do đặc thù ở Cao Bằng những năm gần đây phát sinh nhiều lô hàng, nhất là hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan liên quan đến loại hình, mặt hàng có nguy cơ rủi ro cao dựa vào chính sách quản lý của cơ quan chức năng; việc đánh giá, phân tích các tiêu chí quản lý rủi ro của cơ quan Hải quan như các mặt hàng xuất nhập khẩu là linh kiện điện tử, hàng điện tử, mĩ phẩm, hải sản đông lạnh, quả khô…

“Số lượng tờ khai luồng Đỏ tại đơn vị liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu ở các loại hình, mặt hàng nằm trong chính sách quản lý của cơ quan chức năng; hơn nữa, toàn bộ tờ khai đều được Hệ thống thông quan tập trung cấp Tổng cục tự động phân luồng dựa trên các tiêu chí quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan thiết lập”- đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan Cao Bằng chia sẻ.

Theo Cục Hải quan Cao Bằng, năm 2017, tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại đơn vị là 192 doanh nghiệp, tăng 10% so với năm 2016; tổng số tờ khai hải quan là 6.550 tờ khai, tăng 24%; tổng trị giá kim ngạch đạt hơn 803 triệu USD, giảm 4% so với 2016.

Thái Bình