Thứ sáu 22/02/2019 01:13
STT Số công văn Ngày Nội dung
1 3618/QĐ-TCHQ
Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3618/QĐ-TCHQ
2 3620/QĐ-TCHQ
Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3620/QĐ-TCHQ
3 163/2018/QĐ-TTg
Áp dụng
04/12/2018
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
4 163/2018/QĐ-TTg
Áp dụng
04/12/2018
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
5 3591/QĐ-TCHQ
Áp dụng
04/12/2018
Quyết định số 3591/QĐ-TCHQ
6 162/2018/NĐ-CP
Áp dụng
30/11/2018
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
7 48/2018/QĐ-TTg
Áp dụng
29/11/2018
Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
8 161/2018/NĐ-CP
Áp dụng
29/11/2018
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
9 160/2018/NĐ-CP
Áp dụng
29/11/2018
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
10 159/2018/NĐ-CP
Áp dụng
28/11/2018
Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
( 3,856 Files )     Trước         Sau