STT Số công văn Ngày áp dụng Nội dung
1 1118/TB-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
2 1118/TB-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Thông báo số 1118/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
3 438/QĐ-TCHQ Áp dụng
11/03/2019
Quyết định số 438/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
4 3618/QĐ-TCHQ Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3618/QĐ-TCHQ
5 3620/QĐ-TCHQ Áp dụng
07/12/2018
Quyết định số 3620/QĐ-TCHQ
6 163/2018/QĐ-TTg Áp dụng
04/12/2018
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
7 163/2018/QĐ-TTg Áp dụng
04/12/2018
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
8 3591/QĐ-TCHQ Áp dụng
04/12/2018
Quyết định số 3591/QĐ-TCHQ
9 162/2018/NĐ-CP Áp dụng
30/11/2018
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
10 48/2018/QĐ-TTg Áp dụng
29/11/2018
Bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo
( 3,866 Files )     Trước         Sau