Xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng

- 09:24 | 10/02/2019

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

xac dinh gia khoi diem de dau gia cho thue chuyen nhuong Phương pháp xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
xac dinh gia khoi diem de dau gia cho thue chuyen nhuong Hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi
xac dinh gia khoi diem de dau gia cho thue chuyen nhuong Tài sản biếu tặng đắt tiền: Phải xác định giá sát thị trường khi tiếp nhận và bàn giao
xac dinh gia khoi diem de dau gia cho thue chuyen nhuong
Ảnh minh hoạ.

Theo dự thảo, nguyên tắc xác định giá phải bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ để hình thành, quản lý tài sản, phù hợp chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ và phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Giá khởi điểm phải phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế kỹ thuật (nếu có) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trạng thái kỹ thuật của từng tài sản; phù hợp với giá cho thuê, chuyển nhượng trên thị trường của tài sản tương tự, cùng loại, cùng mục đích cho thuê, chuyển nhượng.

Cùng với đó, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là giá ban đầu thấp nhất khi đấu giá cho thuê có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Theo đó, sử dụng phương pháp so sánh để xác định giá với việc đấu giá cho thuê có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trường hợp có đầy đủ các yếu tố chi phí để xác định giá thì ưu tiên áp dụng phương pháp chi phí. Phương pháp so sánh và phương pháp chi phí thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ .

Dự thảo cũng quy định, giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là giá ban đầu thấp nhất khi đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (không bao gồm chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ).

Thuỳ Linh