Xóa nợ thuế cho một DN nhà nước đã giải thể

- 10:46 | 04/10/2017

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 3236/QĐ-TCHQ ngày 3/10/2017 xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với Công ty cấp 3 Dược phẩm huyện Tháp Mười là DN nhà nước đã giải thể với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng.

Cụ thể, số tiền Công ty cấp 3 Dược phẩm huyện Tháp Mười được xóa là nợ thuế nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4- Cục Hải quan TP.HCM.

Được biết, đây là khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 còn nợ đến ngày 2/10/2017, hiện Công ty cấp 3 Dược phẩm huyện Tháp Mười trước đây là DN nhà nước, hiện đã giải thể theo Quyết định 01/QĐ-UB ngày 1/2/1992 của UBND huyện Tháp Mười.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (năm 2012) và Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi, phát sinh trước ngày 1-7-2007, DN trên thuộc đối tượng và đủ điều kiện để xóa nợ thuế.

Hải Nam