Xuất, giao nhận hơn 885 tấn gạo dự trữ hỗ trợ cho học sinh tỉnh Yên Bái

- 15:20 | 25/03/2019

(HQ Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn cho biết, trong tháng 3, đơn vị đã hoàn thành việc xuất, giao nhận 885,882 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ II năm học 2018-2019.

xuat giao nhan hon 885 tan gao du tru ho tro cho hoc sinh tinh yen bai Nửa triệu người nghèo đã nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ trước Tết
xuat giao nhan hon 885 tan gao du tru ho tro cho hoc sinh tinh yen bai Xuất cấp gần 5.000 tấn gạo dự trữ cho 7 tỉnh dịp Tết Nguyên đán
xuat giao nhan hon 885 tan gao du tru ho tro cho hoc sinh tinh yen bai Bổ sung dự phòng ngân sách trung ương mua bù gạo dự trữ
xuat giao nhan hon 885 tan gao du tru ho tro cho hoc sinh tinh yen bai
Niềm vui của phụ huynh học sinh được nhận gạo dự trữ. Ảnh: H.V.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 326/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo dự trữ hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo Nghị định số 116/2016/QĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định phân bổ 1.643,160 kg gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019.

Nguồn gạo hỗ trợ được trích từ nguồn gạo dự trữ quốc gia theo phê duyệt tại Quyết định số 11/QĐ-TCDT ngày 15/1/2019 của Tổng Cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2018-2019.

Thời gian giao nhận gạo hoàn thành trước ngày 30/3/2019. Đơn vị giao gạo là Cục dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn và Cục dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú. Như vậy, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã hoàn thành việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ II năm học 2018-2019 theo quyết định nói trên.

Về chương trình công tác tháng 4, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn cho biết đơn vị sẽ thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng mua, bán gạo nhập kho dự trữ quốc gia với các đơn vị trúng thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2019; Triển khai công tác kê lót kho để nhập kho vật tư, hàng hóa, kiểm tra, phân tích chất lượng nhập gạo; Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp giá kê, khí Ni tơ phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia năm 2019…

H.Vân